Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 18e. Kinderen kunnen tot 27 jaar wezenpensioen krijgen als zij naar school gaan of studeren én in aanmerking komen voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner(s)

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen