Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is wel afhankelijk van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd bij MITT.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geregistreerd

Woont u samen en hebt u een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als u uw partner voor uw pensioendatum bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geregistreerd.

Zijn u en uw partner uit elkaar? Uw ex-partner houdt dan alleen recht op het gedeelte van het partnerpensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd. Zijn of haar deel noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner(s)

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen