Beleggen

Hoe beleggen we duurzaam?

Hoe beleggen we duurzaam?

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van ons fonds verder gaat dan ‘kijken hoe we zoveel mogelijk geld kunnen verdienen met beleggen tegen zo min mogelijk risico’. Wij zijn ons ervan bewust dat we als grote belegger ook de invloed kunnen uitoefenen op bedrijven waarin we investeren. In de textielsector wenden wij die invloed aan om werkgevers op te roepen de arbeids- en mensenrechten te respecteren.

We hebben een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid opgesteld. Uitgangspunt is en blijft dat we gaan voor een goed rendement op lange termijn. Het is een misverstand dat duurzaam beleggen het fonds geld kost. Dat is niet zo. Op lange termijn levert duurzaam beleggen vaak juist méér op.

Hoe werkt dat?

Er zijn verschillende manieren waarop we (ondersteund door MN) invulling geven aan duurzaam beleggen. We lichten er een paar uit. Het complete verhaal kunt u lezen in ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid:

 1. Uitsluitingsbeleid: waar beleggen we niet in?
  We sluiten bepaalde bedrijven en landen uit. Dat zijn organisaties waar we niet bij betrokken willen zijn, omdat ze zich niet houden aan internationale verdragen (van Nederland, de Europese Unie of de Verenigde Naties). Denk daarbij aan landen met dictaturen en/of corrupte regeringen of bedrijven die betrokken zijn bij de productie chemische wapens, clusterbommen of kernwapens. Maar ook andere overwegingen kunnen ervoor zorgen dat we bepaalde bedrijven uitsluiten. 

 2. ESG-integratie
  In ons beleggingsbeleid houden we rekening met milieu, sociale factoren en de kwaliteit van het bestuur van een onderneming, de zogenoemde ESG-factoren . Dat staat voor:
  • Environmental (hoe gaat een onderneming om met het klimaat);
  • Social (houden bedrijven rekening met arbeidsomstandigheden en mensenrechten);
  • Governance (is er een goed bestuur in de onderneming).

  Enkele voorbeelden van de manier waarop wij met deze thema’s rekening houden:
  • Elk jaar beoordelen we de CO2-voetafdrukEen CO2-voetafdruk is een milieumaat. Een bedrijf of instantie maakt hiermee duidelijk hoeveel CO2 het uitstoot. Hoe meer CO2 des te groter de voetafdruk, des te meer opwarming van de aarde. Met de voetafdruk is eenvoudig te zien hoe het fonds ervoor staat en hoe we onze CO2-voetafdruk kunnen verkleinen. van onze aandelenportefeuilles en de ontwikkeling daarin.
  • De 10 bedrijven met de grootste CO2-uitstoot in onze portefeuille spreken we aan op hun verantwoordelijkheid. We gaan met hen de dialoog aan om de uitstoot te verminderen.
  • We onderzoeken of bedrijven (en landen) goed geleid worden. Wij moeten niets hebben van corruptie. Voor landen waar we geld aan uitlenen, vinden we het belangrijk dat er een democratie is en dat de overheid zich betrouwbaar gedraagt. Daar is uw pensioengeld veiliger. Zo is de kans ook kleiner dat we indirect bijdragen aan misstanden.

 3. Actief aandeelhouderschap
  Wij hebben aandelen in bedrijven. Dat betekent dat we kunnen stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van deze bedrijven. Op die manier kan ons fonds invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming.
  MN stemt namens ons fonds op aandeelhoudersvergaderingen over het beleid van bedrijven waarin we investeren. Om u een beeld te vormen: in sommige jaren stemmen we in meer dan 50 landen wereldwijd op meer dan 1500 aandeelhoudersvergaderingen.

 4. Dialoogbeleid
  MN gaat voor ons in gesprek met belangrijke retail- en kledingbedrijven en hun leveranciers. Die gesprekken gaan over arbeidsrechten en mensenrechten. We zetten ons in voor vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. En ook voor het uitbannen van dwang, kinderarbeid en discriminatie. Verder vinden wij het belangrijk dat mensen een loon krijgen dat hoog genoeg is om van te leven. Zodat ze genoeg hebben voor huisvesting, zorg, scholing, etc. En er is ook aandacht voor de afbouw van het gebruik van giftige chemicaliën bij de productie.

En verder
Ons fonds is vanuit overtuiging ondertekenaar van de principes voor verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment: www.unpri.org). Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders die voor ons werken dat ook hebben gedaan. Zo is MN ook ondertekenaar en zet MN zich ook in om zoveel mogelijk andere vermogensbeheerders waarmee de organisatie samenwerkt, over te halen om hetzelfde te doen. Jaarlijks voert UN PRI een onderzoek uit onder de ondertekenaars. Dan kijken ze in hoeverre de ondertekenaars de principes naleven. Ons fonds scoort al meerdere jaren hoog in dat onderzoek.

Ons fonds heeft verder het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant ondertekend. Hier vindt u een lijst met beleggingen waarin ons fonds belegt.
MN spreekt regelmatig met ondernemingen waarin ons fonds belegt. In deze engagementlijst ziet u met welke ondernemingen MN in 2021 namens ons fonds sprak, en waarover.
Ook kunt u in deze stemmonitor zien hoe er gestemd wordt bij vergaderingen van alle bedrijven waar MN aandelen van ons beheert.