Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij controleren op integere manier de uitvoering in onze organisatie en rapporteren aan het bestuur en de raad van toezicht.

Er zijn sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en een voor de interne organisatie.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

Dhr. R.J.M. van de Meerakker (Willis Towers Watson) Houder Actuariële functieDe actuariële sleutelfunctie dient onder meer toe te zien op de berekeningen van de technische voorzieningen en premiestelling van het pensioenfonds.
Dhr. D.N. Brouwer (4PP audit) Houder Interne auditfunctieDe interne auditfunctie is een toeziende, controlerende functie en ziet toe op onder meer de werking van de bestuurlijke inrichting.
Mevr. I.M. van Eekelen (bestuurslid) Houder RisicobeheerfunctieRisicobeheer is een rol in het bestuurlijke proces. De sleutelfunctie risicobeheer toetst besluiten aan de risicokaders van ons fonds.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

* Uitbestedingspartijen: Vermogensbeheer, Privacy officer, Compliance officer, Bestuursbureau, Administrateur en Adviseurs