Commissies

Het bestuur van Bpf MITT krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen, zowel intern als extern:

Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste rendement in de vorm van extra geld oplevert. Bpf MITT belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleidsplan wordt vastgesteld, rekening houdend met de situatie van het fonds.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. MN voert het beleggingsbeleid voor Bpf MITT uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. Hierbij wordt de beleggingscommissie ondersteund door een externe adviseur (Investment Consultant) van Sprenkels & Verschuren.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit 3 leden van het bestuur, onder wie 2 werkgeversvertegenwoordigers en 1 lid namens de werknemers en pensioengerechtigden. 

De leden van de Beleggingscommissie zijn:

Dhr. J. Hasselman
Dhr. W.B.E. Rutgers
Dhr. M. Mulder

Pensioenuitvoerings- en Communicatiecommissie (PUCC)

Deze commissie is verantwoordelijk voor:

  • beleidsvoorbereiding en monitoring van het uitbestedingsbeleid;
  • beleidsvoorbereiding en sturen geven aan de uitvoering van het communicatiebeleid en communicatieplan;
  • beleidsvoorbereiding en uitvoering van het aansluitingsbeleid, vrijstellingenbeleid en incassobeleid.

Samenstelling

De leden van de PUCC zijn:

Dhr. J.J.C. Jochems
Dhr. G.A.J. Lamers
Dhr. N. Mol
Dhr. J.W. Eggen

Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat en geeft op basis daarvan advies aan het bestuur over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verlaging / verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is Willis Towers Watson Netherlands B.V. te Purmerend.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

* Uitbestedingspartijen: Vermogensbeheer, Privacy officer, Compliance officer, Bestuursbureau, Administrateur en Adviseurs