Financieel crisisplan

Ons fonds heeft een financieel crisisplan. Daarin staat wat ons fonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomen. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen.

Wat is een financiële crisis?

Een voorbeeld van een financiële crisis is als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Dan moet het fonds maatregelen nemen.

Elk pensioenfonds is sinds mei 2012 verplicht zo’n crisisplan op te stellen. Ons fonds heeft ook een financieel crisisplan.

Lees hier de maatregelen die wij kunnen inzetten in het geval van een financiële crisis.