Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen 
  • de pensioenadministratie 
  • het vermogensbeheer 
  • het incasso- en aansluitingsbeleid
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid 
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de werknemers en gepensioneerden. De werknemers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van FNV, CNV Vakmensen en De Unie. De werkgevers door afgevaardigden van MODINT, de ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. Het bestuur bestaat uit 8 personen. De helft van hen heeft zitting van werkgeverszijde en de helft van werknemerszijde. De verdeling van de zetels van werknemerszijde vindt plaats tussen de vertegenwoordigers van werknemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen, waarbij de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden niet meer dan 25% van het totaal aantal zetels kunnen bezetten.

Bestuurssamenstelling

Leden namens werkgeversorganisaties:

Dhr. G.A.J. Lamers (voorzitter in oneven jaren, secretaris in even jaren), namens MODINT
Dhr. J. Hasselman, namens MODINT
Dhr. J.J.C. Jochems, namens MODINT
Dhr. M. Mulder, namens MODINT

Leden namens werknemersorganisaties:

Mevr. I.M. van Eekelen, namens FNV
Dhr. J.W. Eggen, namens De Unie

Leden namens gepensioneerden:

Dhr. N. Mol (voorzitter in even jaren, secretaris in oneven jaren)
Dhr. W.B.E. Rutgers

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis, competenties en integriteit.


V.l.n.r.: dhr. Hasselman, dhr. Lamers, mevr. Van Eekelen, dhr. Rutgers, dhr. Mulder, dhr. Jochems, dhr. Mol, dhr. Eggen

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan via bpf-mitt@azl.eu. Onze Pensioendesk bij AZL zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

* Uitbestedingspartijen: Vermogensbeheer, Privacy officer, Compliance officer, Bestuursbureau, Administrateur en Adviseurs