Beleggingen

Het vermogen van Bpf MITT wordt belegd. Ons fonds belegt onder meer in aandelen en obligaties. Hoe belegd wordt, staat in het beleggingsbeleid.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico's te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende:

  • Producten, zoals aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties (= leningen)
  • Regio’s, zoals Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten
  • Sectoren, zoals vastgoed (kantoorgebouwen en huizen) en grondstoffen

Daarbij geldt de volgende beoogde strategische verdeling in twee zogeheten portefeuilles met beleggingen:

  1. 50% in de ‘matchingportefeuille’
    Dit is een portefeuille met relatief veilige beleggingen die niet snel veel meer of minder waard worden. Denk daarbij aan Europese staatsobligaties (= leningen van landen), leningen van grote bedrijven en hypotheken van particulieren. Voor deze beleggingen ontvangt het fonds een vaste rente. Daarom worden ze ook wel vastrentende waardenBeleggingen met een vaste looptijd en een overeen­gekomen plan van rente en aflossing (bijvoorbeeld leningen). genoemd. Met de opbrengsten uit deze portefeuille willen we ervoor zorgen dat we voldoende vermogen hebben om onze vaste verplichtingen na te komen.
  2. 50% in de ‘returnportefeuille’
    Dit is een portefeuille met beleggingen die sneller meer of minder waard kunnen worden. Daarom worden ze ook wel risicodragende beleggingen genoemd. Denk daarbij aan aandelenEen belegging. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden. en alternatieve beleggingen. Met deze beleggingen lopen we meer risico. Het voordeel daarvan is dat ze op lange termijn vaak meer opleveren dan veilige beleggingen. Met de opbrengsten uit deze portefeuille willen extra vermogen opbouwen, zodat we een buffer hebben naast het ‘veilige’ rendement van de matchingportefeuille.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds bedraagt ruim € 2,8 miljard (stand eind 2017). Hierin is het vermogen van Pensioenfonds TenCate nu niet opgenomen. Dat wordt begin 2018 aan ons fonds toegevoegd (circa € 440 miljoen). 

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. In 2017 was het rendement 4,0% positief. Rendement uit beleggingen wisselt per jaar. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn.