Beleggingen

Het vermogen van Bpf MITT wordt belegd. Ons fonds belegt onder meer in aandelen, obligaties, vastgoed en hypotheken. Lees hier meer over hoe we beleggen.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico's te kennen en zo nodig te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en sectoren. Ook dekt het fonds  het renterisico gedeeltelijk en het valutarisico grotendeels af.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds bedraagt ruim € 3 miljard (stand eind 2022). 

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Rendement uit beleggingen wisselt per jaar. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn. In 2022 is het rendement negatief: -17,3%. In 2021 was het positief: 4,69%.