Aantal deelnemers

Eind 2021 telt ons pensioenfonds bijna 20.000 actieve deelnemers. Dat zijn werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds. Daarnaast kent ons fonds nog twee groepen:

  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij ons fonds, maar die na hun uitdiensttreding bij ons een opgebouwd pensioen hebben laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen een ouderdoms-, partner- of wezenpensioen van ons fonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat:

  • het totaal aantal werknemers is gestegen
  • het aantal oud-werknemers in 2022 is gedaald
  • het aantal mensen toenam dat een pensioen ontvangt van ons fonds
  • er minder ondernemingen bij ons aangesloten zijn 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ondernemingen  1.579** 1.642** 1.469**  1.311** 1.272** 1.195**
Werknemers 20.241 19.796 19.715 20.130 19.709 18.213
Oud-werknemers 53.327 53.741* 63.173 63.212 65.404 64.401
Gepensioneerden 53.457 52.948 52.276 52.020 51.483 50.244
Totaal
127.025 126.485 135.164 135.362 136.596 132.858

* De daling van het aantal gewezen deelnemers in 2021 is veroorzaakt door de automatische overdracht van kleine pensioenen van vóór 2018 naar een andere pensioenuitvoerder.

** Aangesloten ondernemingen met personeel