Aantal deelnemers

Eind 2019 telt ons pensioenfonds ruim 20.000 actieve deelnemers. Dat zijn werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds. Daarnaast kent ons fonds nog twee groepen:

  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij ons fonds, maar na hun uitdiensttreding hebben ze bij ons een opgebouwd pensioen laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen een ouderdoms-, partner- of wezenpensioen van ons fonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat:

  • het totaal aantal werknemers en oud-werknemers in de laatste jaren toenam 
  • het aantal mensen toenam dat een pensioen ontvangt van ons fonds
  • er meer ondernemingen bij ons aangesloten zijn 
  2019 2018 2017 2016 2015
Ondernemingen  1.311* 1.272* 1.195* 991* 1.118
Werknemers 20.130 19.709 18.213 18.225 10.234
Oud-werknemers 63.212 65.404 64.401 64.796 46.221
Gepensioneerden 52.020 51.483 50.244 49.940 47.219
Totaal
135.362 136.596 132.858 132.961 103.665

* aangesloten ondernemingen met personeel