Aantal deelnemers

Eind 2017 telt ons pensioenfonds ruim 18.000 actieve deelnemers. Dat zijn werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds. Daarnaast kent ons fonds nog twee groepen:

  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij ons fonds, maar na hun uitdiensttreding hebben ze bij ons een opgebouwd pensioen laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen een ouderdoms-, partner- of wezenpensioen van ons fonds

Door de aansluiting van Pensioenfonds TenCate zal in 2018 het totaal aantal deelnemers verder stijgen.

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat:

  • het totaal aantal werknemers en oud-werknemers in de laatste jaren flink toenam (door de toetreding van Bpf TV in 2016)
  • het aantal mensen toenam dat een pensioen ontvangt van ons fonds
  • er meer ondernemingen bij ons aangesloten zijn 
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ondernemingen  1.195* 991* 1.118 1.179 1.146 1.095
Werknemers 18.213 18.225 10.234 10.191 10.537 10.895
Oud-werknemers 64.401 64.796 46.221 46.920 49.632 52.499
Gepensioneerden 50.244 49.940 47.219 47.926 47.607 46.406
Totaal
132.858 132.961 103.665 105.037 107.776 109.800

* 2016 en 2017: aangesloten ondernemingen met personeel