Aantal deelnemers

Eind 2018 telt ons pensioenfonds bijna 20.000 actieve deelnemers. Dat zijn werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds. Daarnaast kent ons fonds nog twee groepen:

  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij ons fonds, maar na hun uitdiensttreding hebben ze bij ons een opgebouwd pensioen laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen een ouderdoms-, partner- of wezenpensioen van ons fonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat:

  • het totaal aantal werknemers en oud-werknemers in de laatste jaren flink toenam (door de toetreding van Bpf TV in 2016 en Pensioenfonds TenCate in 2018)
  • het aantal mensen toenam dat een pensioen ontvangt van ons fonds
  • er meer ondernemingen bij ons aangesloten zijn 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ondernemingen  1.272* 1.195* 991* 1.118 1.179 1.146
Werknemers 19.709 18.213 18.225 10.234 10.191 10.537
Oud-werknemers 65.404 64.401 64.796 46.221 46.920 49.632
Gepensioneerden 51.483 50.244 49.940 47.219 47.926 47.607
Totaal
136.596 132.858 132.961 103.665 105.037 107.776

* 2016, 2017 en 2018: aangesloten ondernemingen met personeel