Uitvoering

Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van Bpf MITT is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het administreren van de pensioenrechten en het uitbetalen van de pensioenen
  • het incasseren van de pensioenpremie bij werkgevers
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht 
  • het samenstellen van de jaarrekening

Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgevers betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet Bpf MITT niet zelf, dat doet een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.
De vermogensbeheerder van ons fonds is MN.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

* Uitbestedingspartijen: Vermogensbeheer, Privacy officer, Compliance officer, Bestuursbureau, Administrateur en Adviseurs