Uitvoeringskosten

Om uw pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Het gaat om kosten voor pensioenbeheer, administratie, communicatie, vermogensbeheer en transactiekosten, zoals:

  • het bijhouden van een goede administratie van uw gegevens
  • brieven naar de deelnemers en gepensioneerden
  • beheer van de beleggingen (kopen en verkopen van aandelen en obligaties)

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen en zo efficiënt mogelijk te werken, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden. Het is namelijk voordeliger om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder voor zich. Daardoor is iedereen beter af.

Verplichting

Pensioenfondsen zijn verplicht om de kosten die ze maken te publiceren. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Ons fonds heeft deze aanbevelingen overgenomen. Dit zijn de cijfers over 2021:

  1. kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur en de toezichtskosten. In 2021 zijn de kosten voor pensioenbeheer iets gestegen: € 102 per deelnemer
  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen. In 2021 bedroegen deze kosten 0,66% van het gemiddeld belegd vermogen
  3. transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. In 2021 bedroegen deze kosten 0,06% van het gemiddeld belegd vermogen

Beloningen

Bestuurders van ons fonds ontvangen een (onkosten-) vergoeding voor hun bestuurswerk. Deze vergoeding gaat naar de organisatie die de bestuurder afvaardigt (vakbond of werkgeversorganisatie) of naar de bestuurder zelf (werkgeversvertegenwoordiger). Over de hoogte van de vergoeding zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen.

Het beloningsbeleid van ons fonds zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Een beloning die wij toekennen op basis van ons beloningsbeleid, hangt niet af van het wel of niet nemen van duurzaamheidsrisico’s. Bpf MITT houdt zich hiermee aan de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019. Deze Europese wet (SFDR) gaat over het informeren over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Vermogensbeheerders ontvangen bij goede prestaties wel een variabele beloning.

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, kunt u lezen in het jaarverslag op de pagina Documenten.