Klachten en geschillen

Bpf MITT voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft, dan kunt u de klacht bij ons indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft ons fonds uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging
  • Als een klacht door het bestuur moet worden behandeld, dan wordt deze op de eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd

3. Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie verdiept zich in de klacht, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen.

Daarna brengt de Klachtencommissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over de klacht. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

4. Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer het bestuur uw klacht afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 333 89 65

Meer informatie

Bekijk de klachtenprocedure