Kerncijfers

Kerncijfers (bedragen en percentages) per 1 januari 2021

Hieronder zijn de relevante bedragen en percentages vermeld zoals ze met ingang van 1 januari 2021 van toepassing zijn voor met name de premieberekeningen van de verschillende regelingen in de bedrijfstak Mode-, lnterieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

Pensioenregeling Bpf MITT

2021

2020

Franchise € 16.147 € 15.947
Maximum jaarsalaris € 112.189 € 110.111
Opbouwpercentage  1,56%* 1,6%*

Pensioenpremie over pensioengrondslag

   
Totaal

26,4%**

24%**

Werkgeversdeel

17,6%

16%

Werknemersdeel

maximaal
8,8%

8%

SF-MITT

 
Maximum jaarsalaris SF MITT  € 173.780  

Premie over jaarsalaris

Voor Mode- en
Interieur ondernemingen

Totaal 0,3%
Werkgeversdeel 0,3%

* Voor de werknemers van TenCate geldt in 2021 het overeengekomen opbouwpercentage van 1,71%.

** In 2021 is de totale pensioenpremie voor werkgevers van Ten Cate 29,4%.