Kerncijfers

Kerncijfers (bedragen en percentages) per 1 januari 2023

Hieronder zijn de relevante bedragen en percentages vermeld zoals ze met ingang van 1 januari 2023 van toepassing zijn voor met name de premieberekeningen van de verschillende regelingen in de bedrijfstak Mode-, lnterieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

Pensioenregeling Bpf MITT

2023

2022

Franchise € 16.715 € 16.228
Maximum jaarsalaris € 128.810 € 114.866
Opbouwpercentage  1,56%* 1,56%*

Pensioenpremie over pensioengrondslag

   
Totaal

26,4%**

26,4%**

Werkgeversdeel

17,6%

17,6%

Werknemersdeel

8,8%

8,8%

SF-MITT

2023
Maximum jaarsalaris SF MITT  € 179.889  

Premie over jaarsalaris

Voor Mode- en
Interieur ondernemingen

Totaal 0,3%***
Werkgeversdeel 0,3%***

* Voor de werknemers van TenCate geldt in 2023 het overeengekomen opbouwpercentage van 1,71%.

** In 2023 is de totale pensioenpremie voor werkgevers van Ten Cate 29,5%. 

*** De heffing aan SF MITT wordt berekend over de periode 1 januari tot en met 31 december 2023 en is geregeld in artikel 6.3 van de cao MITT.