Kerncijfers

Kerncijfers (bedragen en percentages) per 1 januari 2019

Hieronder zijn de relevante bedragen en percentages vermeld zoals ze met ingang van 1 januari 2019 van toepassing zijn voor met name de premieberekeningen van de verschillende regelingen in de bedrijfstak Mode-, lnterieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

Pensioenregeling Bpf MITT

2019

2018

Franchise € 15.482 € 15.178
Maximum jaarsalaris € 107.593 € 105.075
Opbouwpercentage  1,6%* 1,6%*

Pensioenpremie over pensioengrondslag

   
Totaal

24%**

24%**

Werkgeversdeel

16%

16%

Werknemersdeel

8%

8%

SF-MITT

 
Maximum jaarsalaris SF MITT  € 166.635        

Premie over jaarsalaris

Voor Mode- en
Interieur ondernemingen

Totaal 0,3%
Werkgeversdeel 0,3%

* Voor de werknemers van TenCate geldt het overeengekomen opbouwpercentage van 1,75%.

** De totale pensioenpremie voor werkgevers van Ten Cate is 26,8%.