Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van uw pensioen

Het vermogen van ons pensioenfonds is de laatste jaren flink gestegen. Eind 2013 beheerden wij € 1,5 miljard aan pensioengeld. Eind 2017 is dit gestegen naar ruim € 2,8 miljard. Dat komt onder meer door de aansluiting van andere pensioenfondsen.

Ons fonds heeft eind 2017 voldoende vermogen om de verplichtingen na te komen. De beleidsdekkingsgraad is eind 2017 hoger dan 100% (102,5%). Maar de buffers van het fonds zijn nog te laag. Daarom heeft ons fonds een herstelplan opgesteld. Daarin staat hoe het fonds binnen 10 jaar naar verwachting de buffers aanvult naar het vereiste niveau.