Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van uw pensioen

Het vermogen van ons pensioenfonds is de laatste jaren flink gestegen. Eind 2018 beheerden wij € 3,2 miljard aan pensioengeld. Eind 2022 is dit gestegen naar ruim € 3,5 miljard. 

Ons fonds heeft eind 2022 niet voldoende vermogen om de verplichtingen na te komen. De beleidsdekkingsgraad is eind 2022 hoger dan 100% (114,5%).

Ons fonds heeft een herstelplan. Daarin staat hoe het fonds binnen 10 jaar naar verwachting de buffers aanvult naar het vereiste niveau. Het fonds heeft in het eerste kwartaal van 2023 het herstelplan geactualiseerd. Op basis van de gekozen hersteltermijn herstelt het fonds naar verwachting tijdig tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad.