Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de pagina Documenten.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor het opvangen van risico’s of het verhogen van de pensioenen.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 3 dekkingsgraden opgenomen:

De actuele dekkingsgraad (= gele lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op en berekenen we de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is gelijk aan ons vermogen gedeeld door onze verplichtingen op dat moment.

De beleidsdekkingsgraad (= donkerblauwe lijn)

Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is.

De vereiste dekkingsgraad (= rode lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Effect van de lage rente op onze dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten schatten hoeveel geld zij nu in kas moeten hebben om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit te keren. Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde risicovrije rente, die wordt bepaald door de overheid en De Nederlandsche Bank.

De rente is al lange tijd erg laag. Een lage rente is slecht voor de financiële positie van een pensioenfonds. Het is een beetje vergelijkbaar met een lage rente op uw spaarrekening. Is de rente hoog, dan ontvangt u meer geld van de bank en hebt u straks een hoger bedrag over. Is de rente laag, dan houdt u later minder over. Hoe lager de rente, des te meer geld moet ons fonds opzij zetten als een soort buffer, zodat er ook straks nog voor iedere deelnemer pensioen is. Hierdoor is onze financiële positie verslechterd, terwijl er meer geld in onze kas is dan ooit tevoren.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dat betekent dat er sprake is van een reservetekort. Als gevolg daarvan heeft ons fonds een herstelplan ingediend bij DNB.