Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken en komen er deelnemers en gaan er mensen met pensioen. Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daardoor wordt de dekkingsgraad sindsdien op een andere manier berekend. De uitkomst is de zogeheten beleidsdekkingsgraad, de voortschrijdende gemiddelde dekkingsgraad over de 12 voorafgaande maanden.

Ontwikkeling dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de (voorlopige) (beleids)dekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Het pensioenfonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat de hiervoor genoemde beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

DNB kijkt of het fonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van het fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 121,2%. Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde brengt.