Financiële positie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de pagina Documenten.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor het opvangen van risico’s of het verhogen van de pensioenen.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zijn 3 dekkingsgraden opgenomen:

De actuele dekkingsgraad (= gele lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op en berekenen we de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is gelijk aan ons vermogen gedeeld door onze verplichtingen op dat moment.

De beleidsdekkingsgraad (= donkerblauwe lijn)

Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van de pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is.

De vereiste dekkingsgraad (= rode lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Invloeden op de dekkingsgraad

Ons fonds heeft verplichtingen. Onze belangrijkste verplichting is het uitbetalen van de pensioenen. Aan u, en aan alle andere deelnemers. Nu en in de verre toekomst. Ons fonds berekent elke maand hoe hoog die verplichtingen zijn. Volgens de wet moeten we onze verplichtingen berekenen op basis van de rentestand op dat moment. De rentestand heeft zo invloed op de dekkingsgraad van ons fonds. En dus ook op de hoogte van de beleidsdekkingsgraad.

U las hierboven al wat het verschil is tussen deze twee dekkingsgraden. Naast de rente hebben ook onze beleggingen invloed op de dekkingsgraad. Lees verder als u wilt weten wat de invloed van de rente en onze beleggingen precies is.

Rentestand

Hoe hoger de rente, hoe beter dat is voor de financiële positie van een pensioenfonds. Het is een beetje vergelijkbaar met een hoge rente op uw spaarrekening. Is de rente hoog? Dan spaart u meer dan bij een lage rente. Zo werkt het ook ongeveer bij pensioenfondsen. Staat de rente hoog? Dan hoeven we nu minder “geld op de bank te hebben staan” om later genoeg geld te hebben om alle pensioenen te kunnen betalen.

Onze verplichtingen dalen dus bij een stijging van de rente. En dat zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad. Als de rente daalt, dan is dat juist ongunstig en daalt ook onze dekkingsgraad.

Beleggingen

In werkelijkheid zetten pensioenfondsen (bijna) geen geld op de bank. Pensioenfondsen beleggen hun geld, omdat beleggen op langere termijn meer oplevert. Ons fonds belegt daarom ook.

Als onze beleggingen het goed doen, groeit ons vermogen. Gaan de beleggingen niet goed, dan vermindert ons vermogen. Als ons vermogen daalt en de verplichtingen nog meer dalen dan stijgt de dekkingsgraad. Als het vermogen hoger is dan de verplichtingen dan is de dekkingsgraad groter dan 100%.

Lees meer over de beleggingen van ons fonds.