Nieuws

Onze pensioenregeling verandert vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 verandert onze pensioenregeling. Hierover krijgt u ook persoonlijk bericht.

Wat wordt er anders?

Waarom verandert de pensioenregeling?

De rente is al heel lang laag. Een lage rente maakt het regelen van pensioen heel duur. Als pensioenfonds berekenen wij hoeveel geld we nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een lagere rente betekent dat we nu meer geld opzij moeten zetten. We verdienen ook geld met beleggen. Dit is helaas niet genoeg om het effect van de lagere rente te compenseren.

Daarom moesten sociale partners beslissen: de pensioenpremie verhogen of werknemers vanaf nu elk jaar minder pensioen laten opbouwen (of een combinatie). Door de premie te verhogen en de opbouw van uw pensioen zo min mogelijk aan te passen, zorgen we er zo goed mogelijk voor dat u voldoende pensioen blijft opbouwen. Op die manier hebt u straks meer mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan uw situatie. Bijvoorbeeld als u eerder wilt stoppen met werken.

Geen verlaging opgebouwd pensioen

Er verandert niets aan het pensioen dat u tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd. Onze financiële positie is niet voldoende. Daarom kunnen wij de pensioenen dit jaar niet verhogen. Een verlaging van de pensioenen is gelukkig ook niet nodig.

Meer informatie

Lees het interview met Henk Wuijten. Hij is bestuurslid en vertelt over de ontwikkelingen en waarom we dit besluit hebben genomen. Dit interview staat straks ook in de eerstvolgende Pensioenkrant. Het nieuwe pensioenreglement kunt u in de loop van februari hier downloaden.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat u af en toe uw pensioen checkt. Dat kan makkelijk door in te loggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

U kunt ook inloggen op de nationale pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook het pensioen dat u misschien hebt opgebouwd via andere werkgevers en uw AOW van de overheid. Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Hebt u vragen?

Over de verandering van de regeling ontvangt u nog persoonlijk bericht. Met vragen kunt u contact opnemen met ons. Onze medewerkers helpen u graag.

* Voor mensen die werken bij Ten Cate gaat het om een premiestijging van 26,8% naar 29,4% en een opbouwverlaging van 1,75% naar 1,71%.