Nieuws

Uw pensioen gaat niet omlaag

We konden een verlaging per 1 januari 2021 eerder niet uitsluiten. Daarover hebben wij u geïnformeerd. Gelukkig komt het niet zover.

Een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2021 is van de baan.

Geen verlaging, ook geen verhoging
Helaas is onze financiële positie nog niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. Dat betekent dat mensen die een pensioen ontvangen van ons fonds per 1 januari 2021 hetzelfde (bruto) bedrag ontvangen als afgelopen jaar. Voor werknemers en oud-werknemers (die nog pensioen bij ons fonds hebben staan) gaat het opgebouwde pensioen niet omhoog per 1 januari 2021.

Wel wijziging regeling
Verder wijzigt de pensioenregeling. Deze wijzigingen gaan over het pensioen dat werknemers vanaf 1 januari 2021 opbouwen. Hierover krijgen werknemers persoonlijk bericht. Ook verschijnt er binnenkort meer informatie op onze website en in de Pensioenkrant MITT die eind deze maand verschijnt.

Meer informatie
Elke maand publiceren we informatie over onze financiële positie in deze grafiek. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Onze medewerkers helpen u graag.