Minder pensioen opbouwen

Vanaf 1 januari 2021 bouwt u minder pensioen op. Het opbouwpercentage daalt van 1,6% naar 1,56%. (Ten Cate: van 1,75% naar 1,71%).

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar bouwt u over een deel van uw salaris (de pensioengrondslag) een % aan pensioen op. Dat % noemen we het opbouwpercentage. Omdat het percentage daalt, bouwt u elk jaar minder pensioen op. Uw pensioen groeit daardoor minder hard. Om nu al een indruk te krijgen van wat het betekent vindt u hieronder een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld van uw pensioen in 2020 en 2021

 

2020

2021

Voorbeeld bruto fulltime jaarsalaris

€ 30.000

€ 30.000*

Minus franchise

€ 15.947

€ 16.147**

Pensioengrondslag

€ 14.053

€ 13.853

Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage***

1,6%

1,56%

Pensioenopbouw over 1 jaar

€ 225

€ 216

* Mogelijk stijgt uw salaris komend jaar. Voor het overzicht hebben we dat in dit voorbeeld gelijk gelaten
** De franchise stijgt standaard elk jaar een beetje
*** Voor de mensen van Ten Cate geldt een opbouwpercentage van 1,75% in 2020 en 1,71% in 2021

Hoe lang duurt de maatregel?

De nieuwe opbouw gaat nu in en geldt in principe tot uw pensioen ingaat. Het kan zijn dat de pensioenregeling tussentijds opnieuw wijzigt als de situatie daarom vraagt.

Wat gebeurt er met het pensioen als u arbeidsongeschikt bent?

In onze pensioenregeling kunt u recht hebben op pensioen vanwege arbeidsongeschiktheid (lees hier meer). De opbouw van uw pensioen berekenen we dan niet op basis van uw salaris. De basis voor uw pensioen is de zogeheten pensioengrondslag. Zoals u hierboven ziet, is dat uw salaris (van voordat u ziek werd) minus de franchise. Deze pensioengrondslag kan omhoog gaan als ons fonds de pensioenen verhoogt. Stel, dat u, net als in bovenstaand voorbeeld, voordat u ziek werd ongeveer € 30.000 bruto per jaar verdiende. Dan geldt voor u onderstaande som:

 

2020

2021

Pensioengrondslag*

€ 14.053

€ 14.053

Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage**

1,6%

1,56%

Pensioenopbouw over 1 jaar

€ 225

€ 219

* De pensioengrondslag staat vast. Dit bedrag is gebaseerd op uw salaris voordat u ziek werd. Uw pensioengrondslag stijgt alleen als we de pensioenen kunnen verhogen. Dat is dit jaar niet het geval.
**Voor de mensen die bij Ten Cate werkten toen zij arbeidsongeschikt raakten geldt een opbouwpercentage van 1,75% in 2020 en 1,71% in 2021.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat u geregeld uw pensioen checkt. Dat kan eenvoudig door in te loggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

U kunt ook inloggen op de nationale pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook het pensioen dat u hebt opgebouwd via eventuele andere werkgevers en uw AOW van de overheid. Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Op de Documentenpagina kunt u vanaf februari het nieuwe pensioenreglement downloaden waarin deze wijzigingen zijn opgenomen. U kunt dit ook opvragen bij ons.