Nieuws

Ontvangt u pensioen? Zo voorkomt u een aanslag achteraf

Als u pensioen ontvangt, betaalt u belasting. Ons fonds houdt hiervoor loonheffing in en keert een netto pensioen aan u uit. Toch kan het zijn dat u achteraf nog inkomstenbelasting moet betalen aan de Belastingdienst. Dat kan gebeuren als u meer dan één pensioen ontvangt.

Hoe ontstaat een aanslag achteraf?

Wij weten niet of u, behalve van ons fonds, ook van andere pensioenfondsen of verzekeraars een pensioen ontvangt. Dat kan als u via uw werk bij meer dan één fonds pensioen hebt opgebouwd.

Wij houden alleen loonheffing (belastingen en premies) in op het pensioen dat wij aan u uitbetalen. En andere organisaties waarvan u misschien pensioen ontvangt, doen dat ook. Als u uit meer dan één pensioenpotje een pensioen ontvangt, wordt er soms in totaal te weinig belasting ingehouden. Er kan dan een verschil ontstaan tussen:

  • de loonheffing die is ingehouden en
  • de loonheffing die u over uw hele inkomen had moeten betalen.

Het gevolg: een aanslag achteraf.

Twee tips om een aanslag achteraf te voorkomen

1. Vraag een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan.

Dit is de beste manier om een aanslag achteraf te voorkomen.

2. Laat vooraf geen loonheffingskorting meer toepassen of doe dat alleen op uw hoogste inkomen.

U hebt recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Als u deze niet toepast, kunt u de heffingskortingen na afloop van het kalenderjaar terugvragen. Dat doet u bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. In de meeste gevallen volgt er dan geen aanslag achteraf.
U kunt er ook voor kiezen om de heffingskorting alleen toe te laten passen op uw hoogste inkomen. Dat kan uw AOW zijn, maar ook uw pensioen van ons fonds. Of pensioen dat u ontvangt van een ander pensioenfonds of een verzekeraar.

Hoe regelt u dit?

  1. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst. Gebruik hierbij de zoekterm ‘voorlopige aanslag’.
  2. Het stopzetten van de loonheffingskorting regelt u bij de instantie die deze voor u toepast. Dat is vaak de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die keert de AOW uit van de overheid. Maar dat kan ook ons fonds zijn of een ander pensioenfonds of een verzekeraar.
  3. Voor vragen over de loonheffingskorting over uw pensioen bij ons fonds kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag.