Nieuws

Onze financiële positie eind 2019

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Op 31 december 2019 was de (voorlopige) eindstand 98,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen. Aan het einde van de maand maakt ons fonds de balans op. Daaruit volgt onze actuele dekkingsgraad. Eind december was onze actuele dekkingsgraad 99,4%.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 98,1% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad. Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ongeveer 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Tijdelijk geen waardeoverdrachten
Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. Een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 is wel van de baan.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de financiële positie van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur