Herstelplan

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Bpf MITT heeft daarom opnieuw een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat betekent het herstelplan?

De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner dan onder de oude pensioenregels. Tegelijk wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels daarvoor zijn strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of pensioengerechtigden blijft daarnaast een uiterste redmiddel. We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen of door het verlagen van de jaarlijkse opbouw.

Meer informatie over het herstelplan? Lees verder.