Nieuws

De pensioenen gaan niet omlaag (of omhoog)

Afgelopen jaar leek het er even op dat we de pensioenen moesten verlagen. Daarom hebben wij je hierover geïnformeerd. Gelukkig komt het niet zover. De definitieve cijfers moeten we nog krijgen, maar we weten al wel dat een verlaging van de pensioenen van de baan is.

Dat komt doordat minister Koolmees ons meer tijd heeft gegeven om weer financieel gezond te worden. Hij heeft de regels aangepast. Helaas is onze financiële positie nog steeds niet goed genoeg. We kunnen de pensioenen per 1 januari 2020 niet verhogen.

Wat gebeurt er nu?

Ons bestuur heeft gekeken welke maatregelen we kunnen nemen om onze financiële positie te verbeteren. Daarmee heeft het bestuur de sociale partners geadviseerd over eventuele wijzigingen van de pensioenregeling. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers die bepalen wat er in de pensioenregeling komt te staan.

Sociale partners zijn het niet eens geworden over een aanpassing van de pensioenopbouw of de pensioenpremie voor 2020. Daarom verandert er nu niets. Dit is niet gunstig voor de financiële positie van ons fonds. De kans op een verlaging van de pensioenen neemt daardoor iets toe. Een verlaging op een later tijdstip kunnen we helaas niet uitsluiten.

Geen verhoging pensioenen

Helaas is onze financiële positie nog niet goed genoeg. We kunnen de pensioenen per 1 januari 2020 daarom niet verhogen. Dat betekent dat pensioengerechtigden hetzelfde (bruto) bedrag ontvangen als afgelopen jaar. Voor werknemers en oud-werknemers (die nog pensioen bij ons fonds hebben staan) gaat het opgebouwde pensioen ook niet omhoog.

Meer informatie

Lees het interview met bestuursvoorzitter Gaby Lamers over onze financiële positie. Halverwege januari krijgen we de definitieve eindstand van onze financiële positie over december door. Dan publiceren we deze, zoals altijd, in deze grafiek.

Meer informatie over de verhogingen van de pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden vindt u op deze website. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.