Nieuws

Verkiezingen verantwoordingsorgaan: op wie gaat u stemmen?

Bent u pensioengerechtigd bij Bpf MITT? Dan ontvangt u een stemoproep. Want ons fonds organiseert verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Er is 1 vacature in het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. En er zijn 3 geschikte kandidaten. Op wie gaat u stemmen?

Kandidaten

De kandidaten zijn Afke Albada, Cor van Meel en Izaäk de Muijnck. Zij stellen zich graag aan u voor. Lees meer over de kandidaten. U kunt op één van deze kandidaten stemmen.

Stemoproep digitaal of per post

Als er een e-mailadres bekend is, dan ontvangt u de stemoproep per e-mail. Anders per post. Daarin staat ook uitgelegd hoe u kunt stemmen.

U stemt anoniem
Een externe partij (Parantion) voert deze verkiezing uit. Parantion waarborgt een eerlijk verloop en dat u anoniem stemt.

Stem uiterlijk 1 mei

U kunt stemmen van maandag 11 april tot en met zondag 1 mei 2022. Uw stem telt!

Over het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid. Ook beoordeelt het verantwoordingsorgaan of ons bestuur goed heeft gehandeld. Het verantwoordingsorgaan telt 6 leden. Zij vertegenwoordigen de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Bij deze verkiezingen kiest u een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Lees meer over het verantwoordingsorgaan.