Nieuws

Verkiezingen: op wie gaat u stemmen?

Bent u werknemer in de sector en deelnemer bij Bpf MITT? Dan hebt u een stemoproep ontvangen. Want ons fonds organiseert verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan.

Er zijn twee vacatures in het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. En er zijn vier geschikte kandidaten. Op wie gaat u stemmen?

Kandidaten

De kandidaten zijn Sandra Brouwer, Michiel van Trijen, Jan Getkate en Iskander Lemmens. Zij stellen zich graag aan u voor. Lees meer over de kandidaten. Er zijn twee vacatures, dus u kunt op twee kandidaten stemmen.

Stemoproep digitaal of per post

Als er een e-mailadres bekend is, dan hebt u de stemoproep per e-mail ontvangen. Anders per post. Daarin staat ook uitgelegd hoe u kunt stemmen.

Stem uiterlijk 25 juni

U kunt stemmen van vrijdag 7 juni tot en met dinsdag 25 juni 2019. Uw stem telt!

Over het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid. En het beoordeelt of het bestuur goed heeft gehandeld. Lees meer over het verantwoordingsorgaan.