Nieuws

Verkiezingen: De stembussen zijn geopend.

Ontvangt u ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons fonds? Dan ontvangt u begin februari een stemoproep. Want er is een vacature in het bestuur namens de pensioengerechtigden. En er zijn drie geschikte kandidaten. Op wie gaat u stemmen?

Kandidaten

De kandidaten zijn John Eggen, Willem Jan Boot en Niek Mol. Zij stellen zich graag aan u voor. Lees meer over de kandidaten. U kunt op één van deze kandidaten stemmen.

Stemoproep digitaal of per post

Als er een e-mailadres bekend is, dan ontvangt u de stemoproep per e-mail. Anders per post. Daarin staat ook uitgelegd hoe u kunt stemmen.

U stemt anoniem
Een externe partij (Parantion) voert deze verkiezing uit. Parantion waarborgt een eerlijk verloop en dat u anoniem stemt.

Stem uiterlijk 23 februari

U kunt stemmen van 2 februari tot en met 23 februari 2021. Uw stem telt!

De uitslag van de verkiezingen
De kandidaat met de meeste stemmen zal de vacature invullen. Na sluiting van de stembussen stelt de verkiezingscommissie de uitslag van de verkiezing definitief vast. De uitslag staat omstreeks 19 april 2021 op onze website.

Over het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van het fonds. De bestuursleden zijn onder andere verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de pensioenregeling, de pensioenadministratie, het vermogensbeheer en de communicatie van het fonds. Dit doen de bestuurders uiteraard niet allemaal zelf. Wel zijn zij eindverantwoordelijk.

Het bestuur telt 8 leden. Zij vertegenwoordigen de werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers van ons fonds. Het nieuwe bestuurslid komt namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Een bijzondere bijkomstigheid is dat hij ook als (werknemers)voorzitter zal optreden. Daarnaast neemt het bestuurslid zitting in één van onze commissies: de beleggingscommissie óf de pensioenuitvoerings- en communicatiecommissie.

Lees meer over het bestuur.