De kandidaten

Er is een vacature in het verantwoordingsorgaan en er zijn 3 geschikte kandidaten. Hier stellen de kandidaten zich aan u voor.

Ik heb een grote interesse in de dagelijkse gang van zaken omtrent het stijgend aantal pensioengerechtigden en denk dat ik een bijdrage kan leveren tot veranderingen

Graag wil ik mijzelf even kort voorstellen. Mijn naam is Afke Albada, ik woon in Dongjum, Friesland en ik ben zelfstandig ondernemer. Hoewel ik op dit moment geen ruimte heb om in mijn eigen pensioen te investeren, heb ik wel een ruime ervaring binnen de arbeidsmarkt en dan met name binnen het textielsegment. Gezien mijn eerdere ervaring met de Cliëntenraad van de Raad voor de Kinderbescherming en mijn werkervaring bij het (voormalige) GAK ben ik bijzonder gemotiveerd om een concrete bijdrage te leveren aan het verantwoordingsorgaan. Daarnaast heb ik een grote interesse in de dagelijkse gang van zaken omtrent het stijgend aantal pensioengerechtigden voor zover het door de pers wordt weergegeven en denk ik dat ik een bijdrage kan leveren tot veranderingen. De huidige mededelingen over investeringen van pensioenfondsen doen mij soms de wenkbrauwen fronsen. Ik ben iemand met een eigen mening en ben wars van platgetreden paden. Desalniettemin houd ik er wel van om besluiten in goede consensus te bereiken, vooral met respect voor ieders mening. Het lijkt mij kortom erg boeiend om een bijdrage te leveren binnen het verantwoordingsorgaan.

Afke Albada  (64 jaar)


Cor van Meel

KIS: Keep It Simple, geen gezeur, gewoon doen

Wanneer je in je jonge jaren aan je carrière begint is pensioen wel het laatste waar je aan denkt. En dan, ruim 45 jaar later, is die tijd daar, je gaat met pensioen. Een nieuw hoofdstuk waarin je vooral wilt genieten van je zuurverdiende centjes en zeker wilt zijn van een rustige oude dag. 45 jaar ervaring, in alle facetten van het bedrijfsleven en als ondernemer, neem je met je mee. Juist die ervaring wil ik voor u inzetten. Door Bpf MITT te helpen en te adviseren bij het voortbestaan van de organisatie in uw en mijn belang. .

Cor van Meel  (67 jaar)

Pensioen is voor iedereen een arbeidsvoorwaarde die voor een goede toekomst van grote betekenis is

Pensioen is een erg belangrijk onderwerp: voor iedereen is het een arbeidsvoorwaarde die voor een goede toekomst van grote betekenis is. Daarom wil ik me graag inzetten om de belangen van de deelnemers aan Bpf MITT te dienen.
Mijn achtergrond en ervaring is breed: bij de overheid als gemeentesecretaris en als wethouder. In het bedrijfsleven onder meer als HR Manager bij een tapijtfabriek. En in diverse toezichthoudende functies. Deze kennis en ervaring komen goed van pas in de transitie van het Nederlandse pensioenstelsel van de komende jaren. En om in het verantwoordingsorgaan van Bpf MITT mee te denken over een goed pensioen voor iedereen!

Izaäk de Muijnck (63 jaar)