De kandidaten

Er zijn twee vacatures in het verantwoordingsorgaan en er zijn vier geschikte kandidaten. Hier stellen de kandidaten zich aan u voor.

“Een goed pensioen voor al onze collega’s. Dat is waar het om gaat. Daar zet ik me graag voor in.”

Sandra Brouwer
45 jaar, HR Manager LipsPlus (Textielverzorging)

Vanuit mijn functie als HR manager ben ik dagelijks bezig met arbeidsvoorwaarden. Daarbij komen alle facetten van pensioen en pensioenopbouw aan bod. Vanuit mijn functie zie en hoor ik heel veel deelnemers. Zodoende kan ik een prima spreekbuis voor de deelnemers zijn.

Mijn kennis en jarenlange ervaring op personeelsgebied zijn een waardevolle aanvulling voor het verantwoordingsorgaan. Als vrouw in het verantwoordingsorgaan sta ik graag mijn mannetje. Ik ben gedreven en daadkrachtig en weet mensen te motiveren en te overtuigen. Ik weet wat er leeft onder het personeel en dat is heel belangrijk als je de actieve deelnemers vertegenwoordigd.

Pensioen is voor mensen en door mensen. Een goed pensioen voor al onze collega’s. Dat is waar het om gaat. Daar zet ik me graag voor in.


“Wat is nu en straks belangrijk aan ons pensioen? Ik wil iedereen, ook de jongeren, helpen om dat goed te kunnen volgen.”

Michiel van Trijen
41 jaar, Supply Chain Manager Carpets bij Tarkett (Tapijt)

In 2008 kwam ik voor het eerst écht in aanraking met pensioen. Als lid van het verantwoordingsorgaan voor het Nuplex Pensioenfonds. Het onderwerp heeft me meteen gegrepen. Daardoor wil ik op de hoogte blijven van de veranderingen in het pensioenlandschap en wat het voor iedereen betekent.

Wat is nu en straks belangrijk aan ons pensioen? Ik wil iedereen, ook de jongeren, helpen om dat goed te kunnen volgen. Dat alle deelnemers op het juiste moment de juiste informatie ontvangen.

Het gaat er om dat je als lid van een verantwoordingsorgaan de belangen van de deelnemers goed behartigt. Daar voel ik me verantwoordelijk voor.

“Jarenlang ben ik bestuurslid bij pensioenfonds TenCate geweest. Graag wil ik die kennis en ervaring inzetten bij Bpf MITT”

Jan Getkate
55 jaar, manager finance and control bij TenCate Outdoor Fabrics (Textiel)

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Tot de overgang naar Bpf MITT ben ik achttien jaar lang betrokken geweest als bestuurslid bij pensioenfonds TenCate. Pensioen heeft mij altijd geboeid. Ook nu ik geen bestuursfunctie meer vervul, blijf ik de ontwikkelingen met buitengewone belangstelling volgen. Zowel in het algemeen als de ontwikkelingen bij Bpf MITT. Want bij dat fonds zijn nu mijn pensioen en dat van mijn collega’s ondergebracht.

Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten bij Bpf MITT. In het bijzonder door de belangen te behartigen van alle deelnemers. Want uiteindelijk gaat het om een goed pensioen voor iedereen.

“Het pensioenstelsel gaat veranderen. Verlaging van pensioenen en pensioenaanspraken dreigt. Ik wil eraan bijdragen dat de veranderingen bij ons fonds zorgvuldig verlopen. Want pensioen is een mooie arbeidsvoorwaarde.”

Iskander Lemmens
51 jaar, controller bij Greenfields en CSC, dochterbedrijven TenCate (textiel)

Het zijn turbulente tijden in pensioenland. Pensioenen van vele pensioengerechtigden kunnen niet worden verhoogd. De rente staat laag en we leven allemaal langer. Daardoor bestaat de kans dat er fondsen zijn die de pensioenen straks moeten verlagen. Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk. Al jarenlang wordt erover gepraat. Maar het is nog steeds onzeker hoe het pensioenakkoord eruit komt te zien.

Het pensioenstelsel gaat veranderen. Ik vind het belangrijk dat dit goed doordacht gebeurt Wat betekent dit voor Bpf MITT en voor de deelnemers? Hoe zorgen we voor een soepele overgang? Ik wil er graag aan bijdragen dat die verandering bij ons fonds zorgvuldig verloopt. Want pensioen is een belangrijke en mooie arbeidsvoorwaarde.