De kandidaten

Er is een vacature in het bestuur en er zijn drie geschikte kandidaten. Hier stellen de kandidaten zich aan u voor.

Even voorstellen ……

Ik ben John Eggen, 57 jaar oud, kandidaat-bestuurslid namens pensioengerechtigden voor uw bedrijfstakpensioenfonds. Ik ben gehuwd en woon met mijn vrouw en 3 zonen in Apeldoorn.

In mijn hele loopbaan heb ik veel facetten van de pensioensector gezien. Van toezicht bij de voormalige Pensioen- en Verzekeringskamer (nu De Nederlandsche Bank), bestuursondersteuning bij Relan Pensioen (nu: Achmea Pensioenservices) tot belangenbehartiging bij de MHP (vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel) en sinds 2010 bij De Unie als pensioenfondsbestuurder en adviseur pensioenen. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten als bestuurslid in het (pensioen)belang van alle deelnemers en gewezen deelnemers van uw mooie pensioenfonds.

John Eggen

57 jaar, Pensioenfondsbestuurder en Adviseur Pensioenen bij De Unie


VOOR ALLE GEPENSIONEERDEN, MET ALLE GEPENSIONEERDEN

250 gepensioneerden hebben mij voorgedragen voor het bestuur van het pensioenfonds. Waarom, zult u vragen?

De vakbonden zitten al in het bestuur voor de werknemers. Voor gepensioneerden is een echte, eigen vertegenwoordiging belangrijk. Ik ben lid van een gepensioneerdenvereniging, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Deze  richt zich uitsluitend op de belangen van gepensioneerden.

Als actuaris heb ik in mijn werk veel pensioenfondsen gecontroleerd en geadviseerd. Met die ervaring wil ik Pensioenfonds MITT helpen als bestuurder. Ik ben pas zelf vervroegd gepensioneerd, maar wil ook nog lang actief blijven. Zo ben ik voorzitter van nog twee andere pensioenfondsen.

In het bestuur zal ik me inzetten voor behoud van úw pensioen. En ook wil ik me inzetten voor een nieuwe gepensioneerdenvereniging voor alle MITT-gepensioneerden.

Een eigen vertegenwoordiging voor de gepensioneerden  is mogelijk, als u mij voldoende stemmen geeft: Voor alle gepensioneerden, met alle gepensioneerden.

Niek Mol

62 jaar, gepensioneerd en lid van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Meer zicht op indexatie, daar ga ik voor.

Een goede pensioenfondsbestuurder heeft een luisterend oor, een groot communicatief vermogen, brede kennis en relevante ervaring. Over die kwaliteiten denk ik te beschikken. Opgedaan tijdens 20 jaar besturen van verschillende pensioenfondsen. En in de jaren dat ik voorzitter was van het pensioenfonds voor medewerkers bij architectenbureaus. Als FNV-bestuurder weet ik veel van het nieuwe pensioencontract en herken ik de verschillende belangen die bij de overgang spelen. Zeker ook de belangen van gepensioneerden die zich afvragen wanneer er eindelijk weer geïndexeerd gaat worden. Ik zal me er hard voor maken!

Na je werkzame leven, wil je als gepensioneerde onbezorgd door met je leven. Elke maand moet je kunnen rekenen op je geld en in het nieuwe pensioenstelsel wil je meer zicht hebben op indexatie. Een vakkundig bestuurd Pensioenfonds MITT helpt daarbij. Ik ben beschikbaar om daar een krachtige bijdrage aan te leveren.

Willem Jan Boot
63 jaar, Pensioenfondsbestuurder bij FNV

 

Lees meer over de verkiezingen.