Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in februari

Ons fonds kwam er afgelopen maand financieel iets beter voor te staan. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die steeg in februari. Ook de beleidsdekkingsgraad is gestegen. Onze dekkingsgraden zijn nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg van 102,5% naar 105,2%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 100,5% naar 101,2%

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.

Waarom stegen de dekkingsgraden in februari?

Actuele dekkingsgraad 
Ons vermogen daalde in februari. Dit kwam door de rentestijging en doordat onze aandelen minder waard werden. Maar ons fonds heeft dankzij de rentestijging ook minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is juist goed nieuws. Dit positieve effect was groter dan de daling van ons vermogen. Hierdoor steeg de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van eind februari 2022 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van februari 2021 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor steeg de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur