Nieuws

Dekkingsgraad in augustus gestegen

Onze financiële positie is de afgelopen maand beter geworden. Dat is te zien aan onze actuele dekkingsgraad: die steeg in augustus. Ook steeg onze beleidsdekkingsgraad. Het is een goede ontwikkeling. Onze dekkingsgraden zijn namelijk nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg van 98,7% naar 100,3%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 95,5% naar 96,4 %

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Waarom stegen de dekkingsgraden in augustus?

Er waren drie belangrijke ontwikkelingen:

  1. De marktrentes zijn gestegen

Een hogere rente heeft voor ons fonds twee gevolgen. Ten eerste is er minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Ten tweede daalt de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Dat is geen goed nieuws. Maar dat tweede effect is kleiner. Daardoor betekent de stijging van de rente toch een plus voor onze financiële positie.

  1. Andere beleggingen werden meer waard

Aandelen en beleggingen in vastgoed werden meer waard. Daar profiteren wij ook van, omdat wij ook daarin beleggen.

  1. De coronadip verdwijnt uit het gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze financiële positie ging aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 snel achteruit. Inmiddels verdwijnt die ‘dip’ van vorig jaar langzaam uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dat is positief voor onze beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur