Nieuws

Dekkingsgraad in juli gedaald

Onze financiële positie is er de afgelopen maand op achteruit gegaan. Dat is te zien aan onze actuele dekkingsgraad: die ging in juli omlaag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad daalde van 101,2% naar 98,7%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 94,6 % naar 95,5%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Actuele dekkingsgraad omlaag, maar de beleidsdekkingsgraad ging omhoog

Actuele dekkingsgraad omlaag

In juli daalde de rente. Een pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. Daar stond tegenover dat we in juli een positief beleggingsrendement hadden. Hierdoor steeg ons vermogen iets. Dit was alleen niet genoeg om de gevolgen van de dalende rente goed te maken. Al met al ging de actuele dekkingsgraad omlaag.

Coronadip langzaam uit beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze financiële positie ging aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 snel achteruit. Inmiddels verdwijnt die ‘dip’ van vorig jaar langzaam uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dat is positief voor onze beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur