Nieuws

Dekkingsgraad in september verder gestegen

Onze financiële positie is de afgelopen maand iets verder verbeterd. Onze actuele dekkingsgraad steeg namelijk in september. Net als onze beleidsdekkingsgraad. Toch zijn de dekkingsgraden nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg van 100,3% naar 101,4%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 96,4 % naar 97,3%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Waarom stegen de dekkingsgraden in september?

Actuele dekkingsgraad

Ons vermogen daalde in september. Dit kwam doordat onze aandelen minder waard werden. Dit is geen goed nieuws voor onze actuele dekkingsgraad. Maar gelukkig steeg de rente in september. En dat is wel goed voor onze financiële positie. Want hierdoor heeft ons fonds minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De stijging van de rente zorgde wel voor een daling van de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Maar ook hoefden we door de stijging van de rente in september veel minder geld in kas te hebben voor toekomstige pensioenuitkeringen. Daardoor is de stijging van de rente toch positief voor onze financiële positie.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. We zien dat de coronadip van 2020 langzaam uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden verdwijnt. Dit had een positief effect op de beleidsdekkingsgraad deze maand.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur