Nieuws

Oktober: geen goede maand voor ons fonds

In oktober is onze financiële positie verslechterd. Onze dekkingsgraden zijn te laag.

Onze financiële positie drukken we uit in twee percentages:

  • Een actuele dekkingsgraad. Dat is de actuele stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze daalde van 90,3% naar 89,3%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsraden. Ontwikkelingen in de actuele dekkingsgraad worden hierin na verloop van tijd pas zichtbaar. De beleidsdekkingsgraad daalde iets van 91,1% naar 90,5%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Waarom daalde de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad daalde in oktober, omdat de rente daalde en onze aandelenbeleggingen minder waard werden. Beide ontwikkelingen zijn niet goed voor onze financiële positie.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen gewoon uitbetaald. Aan de opgebouwde pensioenen verandert er nu ook niets. Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Eind dit jaar maken we de balans op

Het kan wel zo zijn dat er aan het einde van het jaar iets aan uw pensioen verandert. Minister Koolmees heeft beloofd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven de 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Onze actuele dekkingsgraad ligt daar de afgelopen maanden nét boven of nét onder. Op dit moment zitten we er net onder.
Deze 90%-grens is een belangrijke, maar niet de enige voorwaarde. Er zijn meer regels die bepalen of we de pensioenen moeten verlagen en zo ja, hoeveel. Belangrijk meetpunt is de laatste dag van het jaar. Het is nu nog niet te zeggen hoe we er op 31 december 2020 financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 helaas niet uitsluiten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur