Nieuws

Opnieuw geen goede maand voor MITT

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze daalde in augustus. Aan het einde van de maand was de stand 100,4%. Een maand eerder was dat nog 101,5%.

Belangrijkste oorzaak van de verslechtering is een lage rente die nog verder daalde. Een verlaging van de pensioenen volgend jaar kunnen we helaas niet meer uitsluiten.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.
Aan het einde van de maand maakt ons fonds de balans op. Daaruit volgt onze actuele dekkingsgraad. Eind augustus was onze actuele dekkingsgraad 91,1%.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 100,4% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.

Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in augustus?

De financiële positie verslechterde met name in het begin van augustus. Toen ging de rente omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
Dat geld moeten we verdienen met beleggen. Helaas lukte dat in augustus niet. De waarde van onze aandelen daalde door de spanningen over een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Onze obligaties werden wel meer waard. De gedaalde rente heeft op die beleggingen namelijk een positief effect. Zij worden meer waard als de rente daalt. Helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van de gedaalde rente op de verplichtingen om alle pensioenen te kunnen betalen.
Conclusie: augustus was opnieuw een slechte maand voor onze financiële positie.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur