Verlaging pensioenen?

Zo zit het bij ons fonds

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Maar een ‘korting’ van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. U krijgt dus (straks) minder geld van ons fonds. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’.

Een verlaging is mogelijk

Helaas kunnen wij een verlaging van de pensioenen niet meer uitsluiten. Onze financiële positie is niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. Daarom is er al langer een herstelplan.

Waarom is dat zo?

Er is nu een aantal tegenvallers tegelijk:

  1. Met stip op één staat de lage rekenrente. Nog nooit was deze zo laag voor pensioenfondsen. Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
  2. We kunnen dat geld verdienen met beleggen. We verdienen daar op dit moment niet genoeg geld mee om het effect van de lage rente op te vangen. De dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de Brexit maken beleggers nerveus en daardoor dalen de aandelenkoersen.
  3. Tenslotte hebben we te maken met strengere rekenregels van de overheid.

Door deze oorzaken zijn onze dekkingsgraden (check deze grafiek) hard gedaald. Als de dekkingsgraden teveel dalen, is het zonder verlagingen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Wanneer weten we meer?

Of we de pensioenen moeten verlagen, weten we pas aan het einde van dit jaar. Daarna is eind 2020 het volgende belangrijke meetmoment voor onze financiële situatie. Ook dan moet de dekkingsgraad hoog genoeg zijn om een verlaging te voorkomen.

Uiteraard houden we u op de hoogte.

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen hebt. Check daarom deze veelgestelde vragen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag.