Nieuws

Onze financiële positie eind oktober 2019

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze daalde in september. Aan het einde van de maand was de stand 98,7%. Een maand eerder was dat nog 99,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.
Aan het einde van de maand maakt ons fonds de balans op. Daaruit volgt onze actuele dekkingsgraad. Eind oktober was onze actuele dekkingsgraad 95,8%.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 98,7% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad. Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ruim 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat speelde er in oktober?

De rente is weer iets gestegen. Een stijgende rente is goed nieuws voor een pensioenfonds. Dan hoeven we minder geld opzij te leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze aandelen steeg ook in oktober. Onze obligaties werden wel iets minder waard. De gestegen rente heeft op die beleggingen namelijk een negatief effect.

Verlaging blijft mogelijk

Alles bij elkaar opgeteld, was oktober geen slechte maand. Maar dat effect vertaalt zich nog niet in een betere beleidsdekkingsgraad. Ons fonds is dan ook nog lang niet uit de problemen. Een verlaging van de pensioenen volgend jaar kunnen we op basis van deze percentages niet uitsluiten. Al is de kans daarop flink kleiner geworden door het besluit van minister Koolmees om fondsen meer tijd voor herstel te geven. Daarnaast mag ons fonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de financiële positie van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur