Nieuws

Regels rondom pensioenverlagingen versoepeld

Minister Koolmees heeft de rekenregels voor het verlagen van de pensioenen voor één jaar versoepeld. Het ziet er dus naar uit dat de verlaging van de pensioenen voorlopig van de baan is. Maar we moeten nog precies berekenen wat dit betekent voor ons fonds.

Langer de tijd om buffers aan te vullen

De minister heeft de regels tijdelijk minder streng gemaakt, omdat:

  • we door de lage rekenrente in een bijzondere situatie zitten en
  • het pensioenstelsel wordt gewijzigd

We krijgen langer de tijd om onze buffers aan te vullen, zodat we weer financieel gezond kunnen worden. Daardoor is een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 waarschijnlijk niet nodig.

Verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk

We kunnen nog niets zeggen over de periode na 2020. Een verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk. Veel hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. Ook weten we nog niet hoe het nieuwe pensioenakkoord uitpakt voor ons fonds en onze deelnemers.
Hierover lopen de onderhandelingen in werkgroepen. De minister wil met de bijzondere maatregel ruimte maken voor de uitwerking van dit nieuwe pensioenakkoord. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het kabinet en sociale partners zijn gezamenlijk aan de slag met de uitwerking van het pensioenakkoord. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen.’

Meer informatie

Lees op de website van de Rijksoverheid de brief die hij hierover heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Zodra wij hebben berekend wat de nieuwe regels betekenen voor ons fonds en uw pensioen, informeren we u hierover via deze website.

Bron: Tweede Kamer