Pensioenfonds Textielverzorging is nu bij Bpf MITT

Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2016 zijn de pensioenen van Bpf Textielverzorging (Bpf TV) ondergebracht bij Bpf MITT. Bpf Textielverzorging is een relatief klein fonds. Dat maakte het moeilijk om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid. Dat is opgelost door zich aan te sluiten bij het grotere Bpf MITT. Het biedt de werknemers en werkgevers meer zekerheid over een goed en betaalbaar pensioen. Vanaf 1 januari 2016 vallen werknemers in de textielverzorging onder de pensioenregeling van Bpf MITT. Ook de pensioenuitkeringen die al zijn ingegaan en de pensioenaanspraken van oud-deelnemers worden overgenomen. Daarna stopt Bpf TV en wordt het fonds geliquideerd.

Op dit moment vinden de afrondende werkzaamheden plaats van de pensioenadministratie bij Bpf TV. Zodra dat in de loop van 2016 gereed is, zullen werknemers een overzicht ontvangen met de eindstand van hun pensioen bij Bpf TV . Bij Bpf MITT wordt gewerkt aan het invoeren van de pensioenadministratie van Bpf TV. Dat moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. De verwachting is dat dit voor het einde van 2016 gereed is en dan ontvangen de werknemers het eerste pensioenoverzicht van Bpf MITT.

Hebt u vragen over de aansluiting en overname van uw pensioenregeling van Bpf TV bij Bpf MITT? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag.

Was u voorheen belanghebbende bij Bpf Textielverzorging?

Wat betekent de aansluiting van Bpf Textielverzorging bij Bpf MITT voor u: