Nieuws

Nieuw: Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP)

Hebt u een klacht over uw pensioen bij ons fonds? En komen we er samen niet uit? Misschien kan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) u helpen. We leggen u uit wat GIP doet en hoe het werkt.

GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Dit is zo vastgelegd in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn bij GIP aangesloten. GIP werkt onpartijdig en onafhankelijk. De Ombudsman Pensioenen is onderdeel van GIP.

Eerst alle stappen van onze klachtenprocedure doorlopen

Hebt u alle stappen in onze klachtenprocedure doorlopen? En bent u dan nog niet tevreden? Dan kunt u een beroep doen op GIP. Het is een makkelijk alternatief voor een rechter. Het inschakelen van GIP is gratis.

Alleen voor klachten over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement

U kunt alleen bij GIP terecht als uw klacht is ontstaan na 1 juli 2023. De klacht moet gaan over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het pensioen dat u krijgt of de informatie die u van ons krijgt.

Bemiddeling of beslechting

GIP kan starten met bemiddeling. Bij bemiddeling wordt er gezocht naar een oplossing waarin u en ons fonds zich kunnen vinden. Dit bemiddelen doet de Ombudsman Pensioenen. Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing? Of wilt u geen bemiddeling? Dan neemt GIP de behandeling over met ‘beslechting’. Na het verzamelen van alle informatie rondom uw klacht, komt GIP met een uitspraak.

Bindende of niet-bindende uitspraak

De uitspraak van GIP kan bindend of niet-bindend zijn. Hiervoor kiest u zelf op het moment dat u uw klacht bij GIP neerlegt. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u alsnog naar de rechter gaan als de uitspraak niet-bindend is. Na een bindende uitspraak kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Daarvoor moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Wilt u meer weten over GIP?

Bekijk de website van GIP: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. Meer over onze klachtenprocedure leest u op onze websitepagina ‘Klachten’. Daar ziet u ook welke stappen u moet doorlopen voordat u een beroep kunt doen op GIP.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.