Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in december

Ons fonds kwam er op einde van het jaar beter voor te staan. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad: die steeg eind december van 2021 flink ten opzichte van de maand ervoor. De beleidsdekkingsgraad steeg ook. Toch zijn onze dekkingsgraden zijn nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg van 100,0% naar 104,1%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 98,9% naar 99,8%

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Waarom stegen de dekkingsgraden in december?

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad steeg afgelopen maand flink. Dat kwam vooral doordat de rente in december steeg. Bij een stijgende rente heeft ons fonds minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Wel daalde de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties) door de stijgende rente. Maar dat had minder effect op de dekkingsgraad. Daarnaast was het rendement in onze rendementsportefeuille positief, onder meer doordat onze aandelen meer waard werden in december.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van eind december 2021 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van december 2020 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur