Nieuws

Waarom is uw pensioen niet verhoogd?

In december lieten we u al per e-mail weten dat uw pensioen niet wordt verhoogd per 1 januari 2022. Daarvoor was onze financiële situatie op 31 december 2021 namelijk niet goed genoeg. Toch hebben we hier vragen over gekregen. Onze voorzitter Niek Mol, bestuurslid namens de gepensioneerden, geeft daarom een toelichting.

“Het bestuur begrijpt het heel goed dat er vragen zijn. Want zeker nu de prijzen harder stijgen, wordt het nog vervelender dat de pensioenen niet zijn verhoogd. Gepensioneerden merken dat direct in hun portemonnee. En degenen die nu nog pensioen opbouwen, zullen een gemiste verhoging merken wanneer ze straks met pensioen gaan. Het bestuur was dan ook liever met een ander bericht gekomen. Maar een verhoging zat er helaas niet in.

Beleidsdekkingsgraad wel gestegen, maar nog steeds te laag

Net als veel pensioenfondsen zijn we, sinds het begin van de coronacrisis, er financieel weer iets beter voor komen te staan. Dat was het afgelopen jaar te danken aan de iets oplopende rente en de gestegen aandelenkoersen. Wel is de rente nog steeds erg laag. Daarom is het veel pensioenfondsen toch niet gelukt om de pensioenen te kunnen verhogen. Dat geldt ook voor Bpf MITT. Onze beleidsdekkingsgraad is het afgelopen jaar wel gestegen, maar niet genoeg voor een verhoging.

Strenge regels voor verhogen

Voor een verhoging moet het bestuur zich houden aan strenge regels. Zo had onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger moeten zijn op 31 december. Deze stond toen op 99,8%. Daaraan zie je dat we niet genoeg financiële reserves hebben. En dan mogen we de pensioenen niet verhogen. Maar zelfs als de dekkingsgraad hoog genoeg is, is verhogen geen vanzelfsprekendheid. Dat mag pas als we de verhoging langdurig kunnen geven.

Hogere premie staat los van verhogen pensioenen

Een van vragen die we kregen was hoe het kan dat vorig jaar de premie wel omhoog is gegaan, maar de pensioenen nu niet. Maar dit staat eigenlijk los van elkaar. De hogere premie is nodig omdat pensioen duurder is geworden. Dit komt door de lage rente. Voor hetzelfde pensioen, moet nu meer worden betaald. Eigenlijk moet de premie nog meer omhoog. We gebruiken de premie niet voor het verhogen van de pensioenen, maar voor nieuwe pensioenopbouw van de actieve deelnemers.

Versoepeling van de regels geen garantie voor verhoging

We kunnen pas weer verhogen wanneer onze reserves voldoende zijn aangevuld. En dat is vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Pas dan komt een eventuele verhoging in zicht. We lezen in de krant over een versoepeling van die regel, waarbij vanaf een beleidsdekkingsgrens van 105% mag worden verhoogd (in plaats van 110%). Maar dit voorstel moet eerst nog aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Wel zou onze beleidsdekkingsgraad dan nog steeds flink moeten stijgen. Daarnaast zijn er veel andere voorwaarden waar we dan aan moet voldoen. Het is dus nog maar de vraag of zo’n versoepeling ons fonds gaat helpen.

Lage rente blijft ons tegenwerken

Zolang de rente laag is, blijft het voor ons pensioenfonds echt lastig om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen, ondanks prima beleggingsresultaten. Rekenen met een lage rente maakt de pensioenen namelijk erg duur. En iedereen weet dat hoe duurder iets is, des te meer geld je in kas moet hebben om het te kunnen kopen. Dat geldt ook voor pensioenfondsen. We hopen dan ook dat de rentestijging van afgelopen jaar doorzet en dat het goed gaat met de economie. Want dat hebben we onder de huidige regels als pensioenfonds hard nodig om zicht te krijgen op een verhoging.”

------------

Hebt u straks genoeg pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl

De beslissing van het bestuur om per 1 januari 2022 de pensioenen niet te verhogen geldt voor alle pensioenen bij ons fonds, dus van zowel (oud-)werknemers als gepensioneerden. Bouwt u nog pensioen op? Kijk dan minstens 1x per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl hoe uw pensioen ervoor staat. Zo weet u of u misschien zelf iets extra’s wilt doen voor uw pensioen.