Nieuws

Dekkingsgraad steeg in augustus

De financiële situatie van ons fonds is in de afgelopen maand verbeterd. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die steeg in augustus. De beleidsdekkingsgraad is ook weer gestegen. Onze actuele dekkingsgraad ligt nu 0,5% boven de vereiste dekkingsgraad. Dit is een goed teken.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg in augustus van 113,5% naar 121,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 107,4% naar 109,2%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 121% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €121 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.

Ontwikkelingen in augustus

De stijging van de rente heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Deze is dan ook flink toegenomen. De hoge rente zorgt ervoor dat we minder geld hoeven te reserveren voor de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. De aandelen lieten in augustus een minder goed resultaat zien. Ons vermogen is hierdoor afgenomen. Gelukkig was de stijging van de rente hoog genoeg om dit verlies op te vangen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur