Nieuws

Ook maart was positief voor onze financiële positie

Na februari was ook maart voor ons fonds een goede maand. Onze actuele dekkingsgraad steeg opnieuw flink. Dit keer 2,5%-punt. Dit is een belangrijke ontwikkeling, want onze dekkingsgraden zijn nog te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

 • Een actuele dekkingsgraad. Dat is de actuele stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze steeg van 96,7% naar 99,2%.
 • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 89,9% naar 91,0%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

Waarom stegen de dekkingsgraden in maart?

Er waren drie belangrijke ontwikkelingen:

 1. De marktrentes zijn gestegen.
  Een hogere rente heeft voor ons fonds twee gevolgen. Ten eerste is er minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Ten tweede daalt de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Dat is geen goed nieuws. Maar dat tweede effect is kleiner. Daardoor betekent de stijging van de rente toch een plus voor onze financiële positie.
 2. Andere beleggingen werden meer waard.
  Aandelen (in westerse landen) en beleggingen in vastgoed werden meer waard. Daar profiteren wij ook van, omdat wij ook daarin beleggen.
 3. De dip van vorig jaar gaat uit het gemiddelde.
  Vorig jaar in maart stonden we er heel anders voor. Dat was de start van de coronacrisis. Toen werd onze financiële positie in één klap veel slechter. Deze ‘dip’ van vorig jaar gaat nu uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dat is positief voor onze beleidsdekkingsgraad. Die ging daardoor ook omhoog in maart.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur