Nieuws

Februari was positief voor onze financiële positie

Februari was voor ons fonds een goede maand. Onze actuele dekkingsgraad steeg 3%-punt. Dat kwam doordat de rente én de waarde van onze aandelen stegen. Beiden zijn positief voor onze financiële positie.

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • Een actuele dekkingsgraad. Dat is de actuele stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze steeg van 93,7% naar 96,7%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg voor het eerst sinds lange tijd. Hij ging van 89,4% naar 89,9%.

Onze dekkingsgraden zijn nog te laag. Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Wij hoeven de pensioenen dit jaar gelukkig niet te verlagen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarom stegen de dekkingsgraden in februari?
Er waren twee belangrijke ontwikkelingen:

  1. De marktrentes zijn flink gestegen.
    Dat kwam met name door de plannen van de Amerikaanse president Biden. Hij gaat veel geld uitgeven aan corona maatregelen om economie van Amerika te steunen. Een hogere rente heeft voor ons fonds twee gevolgen. Ten eerste is er minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Ten tweede daalt de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Dat is geen goed nieuws. Maar dat tweede effect was kleiner. Daardoor betekende de stijging van de rente in februari toch een plus voor onze financiële positie.
  2. Over de hele wereld werden de aandelen meer waard.
    Daar profiteren wij ook van, omdat wij (ook) beleggen in aandelen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur