Nieuws

Dekkingsgraad in juni gestegen

Onze financiële positie is de afgelopen maand iets beter geworden. Dat is te zien aan onze dekkingsgraden. Die zijn namelijk gestegen. Maar ze zijn nog niet hoog genoeg.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad steeg van 100,6% naar 101,2%
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 93,4% naar 94,6%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 118% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €118 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijnkleine pensioenen.)

Waarom stegen de dekkingsgraden in juni?

Onze aandelen werden meer waard. Wel ging de rente omlaag.

In juni daalde de rente. Ons fonds heeft dan meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. Wel werden onze aandelen de afgelopen maand meer waard. Hierdoor groeide ons vermogen voldoende om te zorgen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad.

Coronadip langzaam uit beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze financiële positie ging aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 snel achteruit. Inmiddels verdwijnt die ‘dip’ van vorig jaar langzaam uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dat is positief voor onze beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur