Nieuws

2020: coronacrisis heeft impact gehad

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving gehad en ook op ons fonds. In het jaarverslag blikken we daarop terug. We maken de balans op en het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

In dit jaarverslag leest u ook in verschillende interviews hoe leden van het VO, de RvT en het bestuur het afgelopen jaar hebben beleefd.

U leest ook meer over

  • de aantallen deelnemers
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Download het volledige jaarverslag 2020

Belangrijkste cijfers weer samengevat

Omdat het volledige jaarverslag erg uitgebreid is, is er voor onze deelnemers weer een samenvatting gemaakt. Het Verkort Jaarverslag is geïntegreerd in de Pensioenkrant die in juli verschijnt. Zo hebt u in een paar minuten een goed beeld van de belangrijkste zaken in het afgelopen jaar.

Alvast veel leesplezier!