Nieuws

Dekkingsgraad daalt opnieuw licht in november

Ons fonds kwam er afgelopen maand financieel iets minder goed voor te staan. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad: die daalde in november. Wel steeg de beleidsdekkingsgraad. Onze dekkingsgraden zijn nog steeds te laag.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De actuele dekkingsgraad. Dat is de huidige stand van zaken op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad daalde van 100,8% naar 100,0%.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 98,3% naar 98,9%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 119% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de verre toekomst) moeten uitbetalen, €119 aan vermogen in kas.

Wat betekenen deze percentages voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Mensen die van ons fonds pensioen ontvangen krijgen hun pensioen ook gewoon uitbetaald.
Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan is het belangrijk om te weten dat u uw pensioen tijdelijk niet kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. (Uitzondering daarop zijn kleine pensioenen.)

De actuele dekkingsgraad daalde, de beleidsdekkingsgraad steeg

Actuele dekkingsgraad daalde

In november daalde de rente. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. Want hierdoor heeft ons fonds meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De daling van de rente zorgde voor een stijging van de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Het rendement in onze rendementsportefeuille was negatief, onder meer doordat aandelen minder waard werden in november. Per saldo steeg ons vermogen. Maar deze stijging was niet voldoende om het gevolg van de rentedaling goed te maken. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad afgelopen maand.

Beleidsdekkingsgraad steeg

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van eind november 2021 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van november 2020 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur