Nieuws

Onze dekkingsgraden zijn gedaald in maart

Na februari is ook in maart onze financiële positie verslechterd.

Dat is te zien aan onze dekkingsgraden.

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 91,6% naar 85,3%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 96,7% naar 95,4%.

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan uw pensioen. Pensioengerechtigden krijgen hun pensioen gewoon uitgekeerd. Aan de opgebouwde pensioenen verandert er nu ook niets.

Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 daarom niet uitsluiten.

Wat we doen, hangt ook af van de afspraken die gemaakt worden in het kader van het Pensioenakkoord. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. We weten daarom nog niet welke regels er eind van dit jaar precies voor ons fonds gelden. Het ziet er nu naar uit dat wij hierover van de minister rondom de zomer meer informatie krijgen.

Geen waardeoverdracht

Gaat u uit dienst? Of bent u net in dienst? Dan kunt u uw pensioen niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur