Nieuws

Tijdelijke maatregel voor de betaling van de pensioenpremie

Het coronavirus raakt ons allemaal. Er zijn bedrijven die gedeeltelijk of helemaal gesloten zijn. De overheid heeft hiervoor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd.

Maakt u gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

Dan krijgt u geld van UWV. Het duurt even voordat UWV de voorschotbetaling doet. In afwachting van die betaling kunt u bij ons een verzoek indienen tot uitstel van betaling van de premienota met maximaal 1 maand. Dit is een tijdelijke maatregel om werkgevers in onze sector tegemoet te komen. Dit kunt u het beste aanvragen via het contactformulier in de werkgeversportal.

Kunt u op dit moment de pensioenpremie niet betalen

Hebt u daarnaast acute problemen bij het nakomen van uw financiële verplichtingen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier in de werkgeversportal met het verzoek per direct een betalingsregeling te treffen. Kies in het formulier bij Categorie voor Facturering en als onderwerp Betalingsregeling.

Hebt u vragen?

U kunt ons gewoon bereiken via e-mail of telefoon. Wij helpen u graag.

Bpf MITT volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij houden u op de hoogte.
Veel gezondheid en succes voor u en uw werknemers in deze onrustige tijden.