Nieuws

Onze dekkingsgraad daalt fors door corona

Het coronavirus zorgde voor veel onrust op de financiële markten. Ook daalde de rente. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om (in de verre toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie is daardoor in februari opnieuw verslechterd.

Dat is te zien aan de dekkingsgraad. Eind februari was onze beleidsdekkingsgraad 96,7%. Een maand eerder was dat nog 97,7%. Dit is een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Als je alleen kijkt naar de actuele eindstand van februari, dan staan we er slechter voor met een actuele dekkingsgraad van 91,6%. Deze dekkingsgraad daalde met bijna 5% in één maand tijd.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Aan het einde van de maand maakt ons fonds de balans op. Daaruit volgt onze actuele dekkingsgraad. Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden vormt de beleidsdekkingsgraad. Dat is een belangrijk gegeven. Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds op basis van deze beleidsdekkingsgraad. Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ongeveer 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat betekent dit?

Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. Een verhoging van de pensioenen per 1 januari was ook niet mogelijk.
Een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 is wel van de baan. Maar als onze financiële positie in de loop van het jaar niet verbetert, kunnen we een verlaging per 1 januari 2021 niet uitsluiten. Veel hangt dus af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, maar ook van de uitkomsten van het Pensioenakkoord. We houden u op de hoogte.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de financiële positie van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur