Nieuws

Geen goede start van 2020 voor Bpf MITT

Onze financiële positie verslechterde door de lage rente. Het coronavirus zorgde voor veel onrust op de financiële markten. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Op 31 januari 2020 was hij 97,7%. Een maand eerder was dat nog 98,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen. Aan het einde van de maand maakt ons fonds de balans op. Daaruit volgt onze actuele dekkingsgraad. Eind januari was onze actuele dekkingsgraad 96,3%. Een maand eerder was dat nog 99,4%.

Beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,7% is de zogeheten beleidsdekkingsgraad van het fonds. Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. De overheid heeft dit ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont dan de maandelijkse dekkingsgraad. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Het bestuur bepaalt namelijk het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad. Bpf MITT moet een beleidsdekkingsgraad hebben van ongeveer 120% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De huidige dekkingsgraad ligt ver onder deze grens. Ons fonds heeft een herstelplan ingediend.

Wat betekent dit?

Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. Een verhoging van de pensioenen per 1 januari was ook niet mogelijk.
Een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 is wel van de baan. Maar als onze financiële positie in de loop van het jaar niet verbetert, kunnen we een verlaging per 1 januari 2021 niet uitsluiten. Veel hangt ook af van de uitkomsten van het Pensioenakkoord. We houden u op de hoogte.

Waarom was januari een slechte maand?

De rente daalde. Bij een lage rente moet een pensioenfonds meer geld opzij leggen om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor daalt de dekkingsgraad. Maar het ging ook niet goed op de aandelenbeurzen. Door de wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus ging het niet goed met de handel in aandelen. Daardoor konden wij de daling van de dekkingsgraad niet compenseren. Integendeel. Onze aandelen werden minder waard. Ons totale vermogen steeg wel. Dat komt door de obligaties (staats- en bedrijfsleningen). Die worden meer waard als de rente daalt.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de financiële positie van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook vindt u hier meer achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Bron: Bestuur