Nieuws

Verkiezingen bestuurslid namens pensioengerechtigden

Op 1 juli 2022 eindigt de eerste zittingstermijn van ons bestuurslid Eric Rutgers. Hij stelt zich kandidaat voor een tweede termijn. Ook pensioengerechtigden van ons fonds kunnen zich kandidaat stellen of een geschikte kandidaat voordragen. Daarnaast kunnen de vakverenigingen kandidaten voordragen.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten dan volgen er verkiezingen. De verkiezingsperiode is van 11 april tot en met 1 mei 2022.

Profiel bestuurslid

Als u bestuurslid wilt worden bij ons fonds moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan beschreven in het functieprofiel. Net als nu, wordt het bestuurslid ook lid van de beleggingscommissie. Daarom moeten kandidaten voor deze bestuurszetel ten minste voldoen aan het geschiktheidsniveau dat daarvoor geldt. Ook dit geschiktheidsniveau staat in het functieprofiel.

Voldoet u aan het functieprofiel en bent u pensioengerechtigde van ons fonds? Dan kunt u zich kandidaat stellen. De verkiezingscommissie en de Raad van Toezicht beoordelen of kandidaten voldoen aan het profiel. Voordat het bestuur overgaat tot benoeming van de gekozen kandidaat, toetst De Nederlandsche Bank (DNB) of de gekozen kandidaat voldoet aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen.

Wilt u zich kandidaat stellen?

Doorloop dan uiterlijk 7 februari 2022 de volgende stappen:

  1. Vul het kandidaatstellingsformulier in, inclusief een motivatie waarom u geschikt bent en een actueel cv.
  2. Zorg voor ondersteuning van uw kandidaatstelling door ten minste 100 ondersteuningsverklaringen van pensioengerechtigden van ons fonds te verzamelen. Gebruik daarvoor het sjabloon. Op deze lijst noteert u de namen en de klantnummers van de pensioengerechtigden die u ondersteunen bij uw kandidaatstelling. (Klantnummers staan bovenaan de brieven die pensioengerechtigden van ons fonds ontvangen.)
  3. Stuur uw kandidaatstellingsformulier, motivatie en cv uiterlijk 7 februari 2022 naar mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl. U ontvangt vervolgens een instructie voor het veilig (volgens de privacywetgeving) toesturen van de lijst met ondersteuningsverklaringen.

Formulieren die na 7 februari 2022 bij ons binnenkomen, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Hebt u vragen?

Op deze website leest u meer informatie over de verantwoordelijkheden van het bestuur. Vragen over de kandidaatstelling kunt u e-mailen aan ons bestuursbureau via mitt-bestuursbureau@montaepartners.nl.
Hebt u een vraag over uw pensioen of over uw pensioenuitkering? Neem dan contact op met ons fonds via www.pensioenfondsmitt.nl/contact of via 088 - 116 2434.

Documenten