Nieuws

Rekentool Generatiepactregeling online

Zie jij als werknemer of werkgever af van de Generatiepactregeling omdat het lastig is de financiële consequenties goed in kaart te brengen? Dan ben je niet de enige. Veel cao-partijen krijgen door dat inzicht in de financiële gevolgen een struikelpunt is. Daarom komt Sociaal Fonds MITT nu met een handige rekentool.

De generatiepactregeling in een notendop

Wat houdt de generatiepactregeling ook alweer precies in? De werknemer werkt voor 80 procent van de oorspronkelijke arbeidsduur, voor 85 procent van zijn oorspronkelijke salaris / periode-inkomen en 100 procent van zijn oorspronkelijke pensioenopbouw en pensioenpremie. Voor de werknemer geldt dat zijn eventuele aanspraken leeftijdsvakantie en de extra dag voor de ploegendienst (indien van toepassing) komt te vervallen. Hiermee wordt een deel van het extra loon van 5 procent betaald. Het overige deel komt voor rekening van de werkgever.

Meer informatie

De invoering van deze regeling brengt voor zowel werkgever als werknemer veel vragen met zich mee. Want wat houdt de regeling nu precies in? En wat zijn de financiële gevolgen ervan? Vanuit het project moi. biedt SF MITT ondersteuning aan werkgevers én werknemers. Dat doen wij middels workshops, onze DI-coaches én rekentools.

Ga hier naar de rekentool voor werkgevers en de rekentool voor werknemers en krijg inzicht in de financiële consequenties van de generatiepactregeling.