Nieuws

Dekkingsgraad oktober: 128,1%

De actuele dekkingsgraad van ons fonds was eind oktober 2023 0,7%-punt lager ten opzichte van eind september. De dekkingsgraad daalde van 128,8% naar 128,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg daarentegen met 0,7%-punt.

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie laten we zien in percentages. De belangrijkste twee zijn:

  • De dekkingsgraad van het moment. Dat is de situatie op de laatste dag van de maand. Deze dekkingsgraad was met 128,1% in oktober lager dan de dekkingsgraad van september.
  • De beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 119,8% naar 120,5%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad ongeveer 124% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de verre toekomst) moeten betalen, € 124 aan vermogen in kas.

De ontwikkelingen in oktober

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. Bij de berekening van onze verplichtingen houden we rekening met de verwachte rentebijschrijving. Op een daling voor de kortere looptijden na, steeg de rente in oktober licht. Hierdoor hoeven we minder geld te reserveren om in de toekomst dezelfde uitkeringen te kunnen doen. Onze verplichtingen daalden dus in oktober.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen daalde in oktober door een negatief beleggingsrendement. Het effect hiervan was groter dan de stijging van de rente: onze actuele dekkingsgraad daalde met 0,7%-punt naar 128,1%.

De beleidsdekkingsgraad steeg

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ dekkingsgraad van dit moment toegevoegd. De dekkingsgraad van eind oktober 2023 (128,1%) is hoger dan de dekkingsgraad van oktober 2022 (119,5%), die nu uit het gemiddelde is verdwenen. Hierdoor steeg de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand met 0,7%-punt.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur